KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ TIÊU CHUẨN CƠ SỞ, ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI VÀNG TRANG SỨC, MỸ NGHỆ LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có quyết định kiểm tra đối với (Tổ chức, cá nhân kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).

Nội dung kiểm tra:

  1. Về nhãn hàng hoá: Việc thực hiện các quy định về nhãn hàng hoá
  2. Về đo lường: Kiểm tra sự phù hợp về đo lường đốivới phương tiện đo nhóm 2 (cân, quả cân sử dụng trong mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ.
  3. Về chất lượng: Việc thể hiện, lưu trữ hồ sơ tiêu chuẩn công bố áp dụng.

Thời gian kiểm tra đến ngày 30 tháng 11 năm 2024.

(Đính kèm ảnh)

 

Chat zalo
Chat zalo