Mục đích – Hoạt động

Hội Mỹ Nghệ Kim Hoàn Đá Quý Tp. Hồ Chí Minh được thành lập với mục đích gì và mục tiêu sắp tới sẽ như thế nào? Dưới đây sẽ là thông tin về mục đích hoạt động hội cũng như một số thông tin về hội sau 30 năm thành lập và phát triển.

1. Mục đích 

Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Hội) là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các cá nhân, tổ chức làm nghề mỹ nghệ kim hoàn đá quý và các nghề khác có liên quan đến mỹ nghệ kim hoàn đá quý tại thành phố Hồ Chí Minh tự nguyện thành lập, nhằm giúp đỡ nhau phát triển ngành mỹ nghệ kim hoàn đá quý theo đúng chủ trương pháp luật của Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Hoạt động

  • Hội hoạt động trên phạm vi thành phố Hồ Chí Minh, trong lĩnh vực ngành nghề mỹ nghệ kim hoàn đá quý.
  • Hội chịu sự quản lý của Sở Công thương và là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh.

Qua 30 năm hoạt động, Hội đã phát huy rõ nét sức mạnh gắn kết là cầu nối cho đông đảo người thợ, người làm nghề, nhiều doanh nghiệp trong ngành mỹ nghệ kim hoàn đá quý, đã có sự tương trợ, quan tâm, xích lại gần nhau hơn cùng chia sẻ bổ sung kiến thức kinh nghiệm một cách toàn diện cho nhau và cùng giúp đỡ phát triển ngành mỹ nghệ kim hoàn đá quý theo đúng chủ trương pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong thời kỳ đất nước chuyển mình hội nhập sâu rộng như hiện nay, lại là một điều hết sức cần thiết. Nối tiếp nhiệm vụ, Hội đã thể hiện được vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên, đồng thời đảm bảo lợi ích quốc gia, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và của cả nước nói chung.

Quá trình hoạt động 

  • Trong suốt quá trình 30 năm qua, Hội luôn được sự quan tâm của Thành ủy, UBND TP. Hồ Chí Minh và UBMTTQVN TP. Hồ Chí Minh, được các sở ngành TP. Hồ Chí Minh tạo điều kiện hỗ trợ: Sở Nội vụ luôn hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác điều hành hoạt động Hội; Sở Công Thương là đơn vị quản lý Nhà nước đối với Hội luôn có những chủ trương, biện pháp nhằm phát huy vai trò của Hội trong các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, tiếp cận thị trường, xúc tiến thương mại.
  • Hội được sự bảo trợ từ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện các Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác tổ chức đào tạo dạy nghề, phê duyệt các chương trình giảng dạy, phê duyệt cho phép Hội tổ chức kiểm tra sát hạch bậc nghề kim hoàn theo Bộ tiêu chuẩn kỹ năng bậc nghề kim hoàn do Hội biên soạn.
  • Ban Chấp hành đoàn kết nhất trí cao, tổ chức hoạt động Hội đi vào nề nếp, mỗi tháng, quý, năm, Hội đều có Chương trình hành động nhằm mang lại lợi ích cho cộng đồng hội viên, từ đó ngày càng được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của đại đa số hội viên.
  • Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng nữ trang có điều kiện đã tiếp cận với kỹ thuật sản xuất tiên tiến, luôn tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác với các đối tác quốc tế, nhập thiết bị công nghệ mới áp dụng vào sản xuất, tạo động lực cho sự phát triển công nghiệp nữ trang, góp phần cho sự phát triển kinh tế chung tại TP. Hồ Chí Minh.
  • Những năm gần đây, cơ chế chính sách của Nhà nước đối với ngành vàng bạc đá quý và vàng trang sức mỹ nghệ đã dần được đổi mới theo hướng kinh tế thị trường định hướng XHCN, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng Việt Nam làm quen, hướng tới đủ sức cạnh tranh với thị trường các nước trong khu vực và thế giới. Từ khi Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/05/2012 của Ngân hàng Nhà nước về quản lý hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực, công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh vàng của Ngân hàng Nhà nước đã đạt được kết quả tích cực, góp phần ổn định thị trường vàng trong nước.
  • Thực hiện chủ trương của Chính phủ về thu hẹp sản xuất, kinh doanh vàng miếng, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng đã đẩy mạnh đầu tư hệ thống nhà xưởng sản xuất và mở rộng hệ thống cửa hàng kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ, tuyển dụng mới hàng ngàn lao động phục vụ sản xuất.

 

Nhìn chung từ nhiệm kỳ III cho đến nay, vai trò của Hội được nâng lên, hội viên tham gia ngày càng đông, nhiều hoạt động mang lợi ích thiết thực cho cộng đồng hội viên. Từ một số thông tin về hoạt động của hội sau 30 năm thành lập và phát triển thì có thể kết luận được mục tiêu mà hội đã đề ra luôn đi đúng hướng. Bên cạnh đó, những thành viên mới của hội cũng sẽ đặt mục tiêu đó để nghiên cứu và cùng nhau xây dựng Hội Mỹ Nghệ Kim Hoàn TP HCM ngày càng lớn mạnh hơn nữa.

Chat zalo
Chat zalo