HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ, KHỞI TẠO TỪ MÁY TÍNH TIỀN GIAI ĐOẠN 2

🔔 ⏭⏭ CỬA HÀNG KINH DOANH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ THUỘC NHÓM SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHỞI TẠO TỪ MÁY TÍNH TIỀN có kết nối dữ liệu điện tử với cơ quan thuế:

Chính phủ giao trách nhiệm Tổng cục thuế xây dựng lộ trình triển khai áp dụng Hoá đơn điện tử có mã CQT khởi tạo từ máy tính tiền

TRIỂN KHAI GIAI ĐOẠN 2

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại công văn số 4517/TCT-DNNCN ngày05/12/2022 về việc triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền cho Những nhóm đối tượng là doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực trực tiếp đến người tiêu dùng, bao gồm 📌 :

🏤 Nhóm 1: Nhóm kinh doanh ăn uống, nhà hàng, khách sạn;
️🏪 Nhóm 2: Nhóm bán lẻ hàng hóa (trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ hàng tiêu dùng);
👑 Nhóm 3: Nhóm kinh doanh vàng bạc;
💊 Nhóm 4: Nhóm bán lẻ thuốc tân dược;
🎬 Nhóm 5: Nhóm dịch vụ khác (dịch vụ vui chơi giải trí, vé cầu đường, vé xe buýt, vé tham quan, du lịch,…).
———————————————

Chat zalo
Chat zalo