HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Thành phố Hồ Chí Minh Nhiệm kỳ VII (2021-2026) – Lần 5

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH
Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TP. HCM LẦN 5 Nhiệm kỳ VII (2021-2026)
Hội nghị Ban Chấp hành Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TP HCM lần thứ 5 (2021 – 2026) đã được tổ chức long trọng và thành công tốt đẹp. Hội nghị đã tổng kết hoạt động năm 2022 và đề ra phương hướng hoạt động của Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TP HCM trong năm 2023.
Hội nghị với sự tham dự của ông Nguyễn Văn Dưng – Chủ tịch Hội cùng các Phó Chủ tịch hội, Tổng Thư ký hội, Trưởng Ban kiểm tra và các UV BCH hội, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, đại diện hội viên tổ chức cùng tham dự. Hội nghị đã thảo luận với nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, đồng thời đã nhất trí và thông qua báo cáo tổng kết 6 tháng đầu năm, báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023, các ban công tác đã góp ý xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023.
Công tác trọng tâm:
1. Thông qua và phê duyệt các quy chế:
– Quy chế Hội thi bàn tay vàng ngành kim hoàn;
– Quy chế xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” và “Nghệ nhân Ưu tú” ngành Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam;
– Các quy chế trong công tác Hội.
2. Thông qua Báo cáo tổ chức hoạt động Quý 1 năm 2023. Xây dựng chương trình hoạt động Quý 2, Quý 3 năm 2023.
3. Thông qua báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023.
4. Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi Bàn tay vàng ngành Kim hoàn lần VIII/2023 và tham gia trưng bày tại Hội chợ Quốc tế Trang sức Việt Nam.
5. Xây dựng kế hoạch xét tặng Danh hiệu “Nghệ nhân Kim hoàn” Thành phố Hồ Chí Minh; Xét đề nghị tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” và “Nghệ nhân Ưu tú” ngành Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam;
6. Đề xuất bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Mỹ nghệ Kim hoàn.
Hội nghị Ban Chấp Hành Hội lần 5 Nhiệm kỳ VII (2021-2026) đã nhất trí 100% nghị quyết. Ban Chấp hành Hội đề nghị quý vị ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, các Ban công tác chuyên môn, các câu lạc bộ, chi hội, các đơn vị trực thuộc Hội và Hội viên căn cứ vào nghị quyết thực hiện./.
Văn phòng Hội.
Chat zalo
Chat zalo