HỘI NGHỊ VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀNG TRANG SỨC TẠI VIỆT NAM VÀ THẢO LUẬN VỀ THƯƠNG HIỆU VÀNG TRANG SỨC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP

Ngày 23.01.2024, Hội đồng Vàng Thế giới cùng với Hiệp hội kinh doanh Vàng Việt Nam đã tổ chức một sự kiện quan trọng – Hội nghị Quản lý Chất lượng Vàng Trang sức tại Việt Nam.

Sự kiện với sự tham gia:

– Phía Hội đồng Vàng Thế giới: Ông Mike Oswin – Giám đốc Toàn cầu phụ

trách Cấu trúc thị trường và sáng tạo cùng Ông ShaoKai Fan – Giám đốc Khu vực

Châu Á- Thái Bình Dương.

– Phía Hiệp hội kinh doanh Vàng Việt Nam: Mời Thường vụ Ban chấp hành

và một số Doanh nghiệp lớn.

Hội nghị đã được diễn ra tại Khách sạn Sheraton Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 223.01.2024 Một trong những chủ đề quan trọng được đề cập tại hội nghị là Quản lý chất lượng Vàng Trang sức tại Việt Nam và thảo luận về thương

hiệu vàng trang sức của các Doanh nghiệp.

Hội nghị Quản lý Chất lượng Vàng Trang sức tại Việt Nam không chỉ là một diễn đàn để chia sẻ và là cơ hội để xây dựng sự hợp tác và kết nối giữa các doanh nghiệp trong ngành.

Hội nghị đã tạo ra những đóng góp quan trọng, giúp ngành công nghiệp vàng trang sức tại Việt Nam phát triển và đồng thời củng cố vị thế của nước ta trong thị trường vàng trang sức quốc tế. Cùng chờ đợi những bước tiến mới và những hợp tác tích cực từ các doanh nghiệp vàng Việt Nam trong tương lai.

Chat zalo
Chat zalo